§ 1 Vispārīgi, definīcijas

 1. EDIGOODS UG – turpmāk tekstā saukta EDIGOODS – darbojas internetā, cita starpā, domēna ” edigoods.com ” virtuālajā vairumtirdzniecības vietā, kā platforma, kas veicina vairumtirdzniecību starp uzņēmumiem. Katrs platformas apmeklētājs to var apskatīt, bet apskatīt un arī izmantot, to drīkst tikai apmeklētājs, kurš ir juridiska persona.
 2. Apmeklētāji ir visi interneta lietotāji, kuri piekļūst platformu saturam. Reklāmdevēji ir apmeklētāji, kuri gan piekļūst gan arī izmanto sludinājumu izvietošanas pakalpojumus preču vairumtirdzniecībai, investīciju piesaistei projektiem, loģistikas un tulkojuma pakalpojumiem.
 3. Šie noteikumi un nosacījumi to pašreizējā versijā attiecas uz visiem lietotājiem/reklāmdevējiem un EDIGOODS.
 4. Ievietojot sludinājumu, lietotājs/reklāmdevējs pilnīgi piekrīt šiem lietošanas noteikumiem, kā arī ar to, ka iesniegtie juridiskie dati un kontaktinformācija, kas ir publiski pieejami tiks publiskoti un glabāti www.edigoods.com vietnē saskaņā ar likuma normām.

 

§ 2 Sludinājuma izvietošanas un norēķinu kārtība

 1. Reklāmas izvietošana platformās ir iespējama bez reklāmas līguma.
 2. Reklāmas apstrādi platformā, pēc reklāmdevēja pieprasījuma, ievieto un nodrošina EDIGOODS. Reklāmas izvietošana platformās ir piemērota tikai uzņēmējiem/juridiskām personām preču vairumtirdzniecībai, investīciju piesaistei projektiem, loģistikas un tulkojuma pakalpojumiem.
 3. Visi sludinājumi, pirms to izvietošanas mājas lapā, tiek rūpīgi pārbaudīti, vai tie atbilst visiem sludinājumu izvietošanas kritērijiem.
 4. Viena sludinājuma ietvaros ir atļauts publicēt tikai viena pārdošanas objekta vai pakalpojuma piedāvājumu, norādot detalizētu aprakstu un precīzu cenu.
 5. Reklāmas izvietošanas sadaļā, reklāmdevējs aizpilda obligāti aizpildāmos laukus:
  1. laukā “bilde” pievieno attiecīgā produkta bildi, vadoties pēc pieprasītā formāta un parametriem.
  2. laukā “teksts” attiecīgā produkta informācija, obligāti tiek ievadīta angļu valodā, bet papildus laukā “teksts” pēc vēlēšanās, informācija tiek ievadītā kādā citā valodā. Šis lauks nav obligāti aizpildāms.
  3. papildus tiek aizpildīti pārējie lauki, kā piemēram – sludinājuma ievietošanas laika periods; produkta ražošanas kapacitāte un citi.
 6. Sekojoši šis sludinājuma ievietošanas pieprasījums tiek nosūtīts EDIGOODS attiecīgajai nodaļai.
 7. Katra uzņēmuma pirmo sludinājumu, tiek piedāvāts, uz 1. vai 3. mēnešiem ievietot bez maksas. Par katru nākamo sludinājumu, reklāmdevējam tiek izrakstīts un elektroniski nosūtīts rēķins pēc atbilstoša tarifa, ko var redzēt cenu tabulā. Cenu tabula ir apskatāma sludinājuma ievietošanas sadaļā.
 8. Tikai tad, kad sludinājuma ievietošanas rēķina apmaksa ir veikta, pēc pārskaitījuma saņemšanas, sludinājums tiek ievietots sludinājumu platformā.
 9. Sludinājumu ir iespējams sameklēt un apskatīt, ievadot preču meklēšanas laukā, attiecīgam sludinājumam piešķirto sludinājuma numuru.
 10. Sludinājuma izvietošanas termiņu izvēlas reklāmdevējs. Minimālais termiņš ir 1 mēnesis, bet maksimālais 12 mēneši.
 11. Visas cenas tiek norādītas bez PVN.
 12. Rēķini ar EDIGOODS notiek tikai elektroniskā veidā. Pārsūtīšana notiek pa reklāmdevēja norādīto e-pastu.
 13. Ja sludinājums 1.mēneša laikā, pēc tā publicēšanas termiņa beigām, netiek atjaunots, tad visi šī sludinājuma dati, tiek automātiski dzēsti no mūsu datu bāzes.

 

§ 3 Sludinājumu satura noteikumi

 1. Sludinājums netiek pieņemts ( tiek dzēsts ), ja:
  1. Pārkāpj likumu, vispārpieņemtās uzvedības un ētikas normas. Sludinājumā nav aizpildīti obligāti aizpildāmie lauki, vai norādīta informācija ir nepareiza vai ir kļūdaina.
  2. Tiek ievietots vairāk nekā viens pārdošanas objekts vai pakalpojums, vai teksta saturs ir vispārīgs/nekonkrēts.
  3. Sludinājumā norādīta cena, produkta apraksts vai cita informācija par produktu neatbilst patiesībai.
  4. Produkta attēls ir zemas kvalitātes, kad objekta stāvoklis nav redzams.
  5. Vispārēja plāna, kas nozīmē, ja pārdošanas objekts ir redzams starp citiem objektiem un nav dominējošs vai izcelts attēlā.
  6. Ar pārāk spilgtu fonu, nedabiskām krāsām vai citiem elementiem, lai piesaistītu uzmanību kopējā sludinājumu sarakstā.
  7. Saturošus uzrakstus vai elementus, kas traucē apskatei un maina dabisko estētisko attēla izskatu.
  8. Foto kolāžas, kad vairākas fotogrāfijas ir apvienotas vienā.
  9. Sludinājums pārkāpj autortiesības vai tirdzniecības marku tiesības.
  10. Sludinājuma teksts nav sastādīts angļu valodā. Satur daudz kļūdu tekstā.
  11. Sludinājums nesatur precīzu pārdevēja kontaktinformāciju. Sludinājumā tiek piedāvātas narkotiskās vielas vai arī citas starptautiski aizliegtas preces.
  12. Sludinājuma tekstā ievietota saite.
  13. Jebkuri citi sludinājumi, kas nesatur konkrētas preces reklāmu, investīciju, loģistikas vai tulkošanas pakalpojumu.
  14. Sludinājumi atkārtojas ar vienādu tekstu vai satur identiskas norādes. Ievietojot vairākus sludinājumus, katra sludinājuma precei un tekstam jābūt atšķirīgam.
  15. Piedāvātajam pakalpojumam vai precei nav nekādas vērtības vai sludinājumam ir absurds saturs.
 2. Sludinājuma tekstā ir jābūt tikai informatīvs saturs par attiecīgo produktu vai pakalpojumu.

 

§ 4 Reklāmas laukuma nodrošināšana

 1. EDIGOODS nodrošina reklāmas laukumu publicitāti gan platformās, gan citos plašsaziņas līdzekļos, piemēram, sociālajos tīklos, interneta vietnēs, laikrakstos vai citos e-pastos.
 2. Vietnes īslaicīgas nedarbošanās gadījumā, sludinājumu publikācijas termiņi tiek pagarināti atbilstoši zaudētajam laika periodam. Šis noteikums nav attiecināms uz gadījumiem, ja vietne nebija pieejama tīmekļa daļā, kuru pārvalda Interneta pakalpojumu sniedzēji, kam nav līgumsaistības ar EDIGOODS.
 3. Atsevišķos gadījumos EDIGOODS neuzņemas nekādu atbildību par platformas sasniedzamību un pieejamību.
 4. EDIGOODS neuzņemas nekādu atbildību par reklāmas laukuma sasniegšanu, ti.sk., par to, ka reklāmas laukums tiek parādīts, piegādāts, pareizi saņemts, lasāms vai noklikšķināts noteiktā vietā vai skaitā.
 5. Reklāmdevējs nodod EDIGOODS saturu, kas attiecīgajam reklāmdevējam ir sagatavots platformās, tiesības, kas ir nepieciešamas, lai ievietotu norādīto reklāmu, jo īpaši, lai reproducētu informāciju un saglabātu to pieejamu internetā.

 

§ 5 Reklāmdevēju tiesības un pienākumi

 1. Reklāmdevējs apņemas neizmantot reklāmas izvietošanu, lai reklamētu konkurējošas tīmekļa lapu vietnes un to piedāvājumus.
 2. Reklāmdevējs atlīdzina EDIGOODS noteiktos termiņos pret trešo personu kompensācijas prasībām, kā arī visus izdevumus, kas balstīti uz reklāmdevēja pārkāpumu pret šiem reklamēšanas nosacījumiem. Tas jo īpaši ietver tiesvedības izmaksas. Turpmāko prasījumu apgalvojums paliek rezervēts.
 3. Reklāmdevējam ir tiesības pieprasīt pārtraukt sava sludinājuma darbību, edigoods.com reklāmas platformā, pirms sludinājuma termiņa beigām, nesaņemot atpakaļ jau apmaksāto rēķinu par sludinājuma izvietošanu. Šādu prasību, no tā paša uzņēmuma e-pasta adreses ir jāraksta uz EDIGOODS e-pasta adresi info@edigoods.com, pievienojot sludinājuma numuru.

 

§ 6 EDIGOODS tiesības

 1. EDIGOODS ir tiesības kontrolēt reklāmu pirms reklāmas pakalpojumu sniegšanas, lai ievērotu tehniskās un satura prasības, kā arī atteikt reklāmas pakalpojumus šo prasību neievērošanas dēļ vai vajadzības gadījumā pielāgot reklāmas.
 2. EDIGOODS jo īpaši ir tiesības izdarīt labojumus piedāvājumos, piemēram, formulējumu vai pareizrakstības kļūdas, bez iepriekšēja paziņojuma pašam reklāmdevējam, vienlaicīgi neietekmējot to saturu.
 3. EDIGOODS ir arī tiesības kontrolēt reklāmas veiktspēju attiecībā uz tās sasniegšanu un iekļaušanu meklētājprogrammās. EDIGOODS ir tiesības veikt izmaiņas, piemēram, reklāmas atslēgvārdus, lai uzlabotu šo veiktspēju, gadījumā ja tāda darbība rada būtiskus uzlabojumus.
 4. EDIGOODS ir tiesības pieprasīt reklāmdevējam veikt jebkādas turpmākas izmaiņas reklāmā. EDIGOODS ir tiesības noteikt saprātīgu šo izmaiņu termiņu. Ja reklāmdevējs nokavē termiņu un nav sagatavojis labojumus reklāmai, EDIGOODS ir tiesības deaktivizēt reklāmas pakalpojumu. Šajā gadījumā nav, pat daļēji, kompensāciju reklāmdevējam par jau samaksāto rēķinu attiecīgai reklāmai.
 5. EDIGOODS ir tiesības jebkurā laikā pārskatīt reklāmas pakalpojumus, visas reklāmas izvietošanas lapas, atbilstību tiesību aktiem un šiem reklamēšanas nosacījumiem. Gadījumā, ja ir pamatotas aizdomas par pārkāpumu, EDIGOODS ir tiesības atteikties no reklāmas pakalpojumu sniegšanas, deaktivizēt notiekošos reklāmas pakalpojumus vai ierobežot izdošanu. EDIGOODS nekavējoties informē reklāmdevēju par aizdomām un reklāmas pakalpojuma ierobežoto vai apturēto piegādi.
 6. Gadījumā, ja ir pamatotas aizdomas par to, ka tiek pārkāptas piemērojamās tiesības, piemēram, trešo personu rūpnieciskā īpašuma tiesības, drošības, apstiprināšanas vai marķēšanas pienākumi EDIGOODS ir tiesības atteikties sniegt reklāmas pakalpojumus, deaktivizēt notiekošos reklāmas pakalpojumus vai ierobežot izdošanu. Šajos gadījumos EDIGOODS nav atbildīgs pat par trešo personu zaudēto peļņu.

 

§ 7 Bloķēšana

 1. Ja ir norādes, ka reklāmdevējs ir pārkāpis šos noteikumus vai piemērojamos tiesību aktus, EDIGOODS ir tiesības veikt pasākumus pat bez iepriekšēja brīdinājuma, lai novērstu šos pārkāpumus. Šim nolūkam EDIGOODS ir tiesības uz laiku bloķēt vai neatgriezeniski noņemt atsevišķu reklāmas saturu un / vai pastāvīgi izslēgt atsevišķus reklāmdevējus no platformu izmantošanas. EDIGOODS ņems vērā reklāmdevēja likumīgās intereses.

 

§ 8 Izmaiņas šajos noteikumos un nosacījumos, tiesību nodošana

 1. EDIGOODS ir tiesības pēc saviem ieskatiem mainīt pakalpojuma noteikumus, kas jāuzrāda, ņemot vērā tehniskās prasības un tirgus nosacījumus, ciktāl tas ir pamatots.
 2. Izmaiņas šajos noteikumos un nosacījumos, ja tādas būs noteiktas, tiks publicētas EDIGOODS vairumtirdzniecības preču reklāmas platformā, sadaļā “Sludinājumu izvietošanas noteikumi”.

 

§ 9. Nobeiguma noteikumi

 1. Tiek ņemti vērā Vācijas Federatīvās Republikas likumi.
 2. Jebkuram savstarpējam paziņojumam ir jābūt rakstveida.

 

No: 2018. gada 1. jūnijs

Autortiesības © 2019 EDIGOODS UG