Pakalpojumi

Pārkāpumu novēršana

Papildus šīs tirdzniecības platformas uzturēšanas un apkalpošanas darbam, piedāvājam klientiem sūtīt ziņojumus ( uz info@edigoods.com ) par kādu no mūsu klientu iespējamām negodīgām vai krāpnieciskām darbībām, kā piemēram atšķirīgi uzņēmuma dati no mūsu mājas lapā izvietotiem vai būtiskas cenu atšķirības un tam līdzīgus pārkāpumus. Šādus ziņojumus  mēs ņemam vērā un veicam atbilstošus pasākumus, lai tādi pārkāpumi nenotiktu.

Rakstīt uzņēmumam

Mārketinga kampaņa

Piedāvājam sūtīt ieteikumus ( uz info@edigoods.com ), kādām valstīm un/vai tirgiem mums pievērsties un kur pēc jūsu vēlmēm, mums vajadzētu izvērst mārketinga kampaņu, lai jūsu preces būtu ātrāk un labāk pamanāmas.

Rakstīt uzņēmumam

Imports \ Eksports

Piedāvājam arī savu starpniecību Importa\ Eksporta nozarē, ja tāda ir nepieciešama. Pēc klientu vēlmes, veicam pārdošanas vai preču meklēšanas pakalpojumus, neatkarīgi no mājas lapas darbības.

Rakstīt uzņēmumam

Mājas lapa

Lūgums, sūtīt arī ierosinājumus mūsu mājas lapas pilnveidošanai, ko Jūs labprāt vēl vēlētos redzēt edigoods.com mājas lapā un kas ir tas, kas šajā mājas lapā ir lieks, nevajadzīgs.

 

Paldies par atsauksmēm!!!

Rakstīt uzņēmumam